Kdo je profesionální předseda svj

Kdo je profesionální předseda svj

Kdo bydlí či někdy bydlel v panelovém domě, ví dobře, že je nutné, aby každý z nich měl určité rozhodovací těleso. To bude rozhodovat o společných prostorách i o dalších problémech, které se týkají všech obyvatel. Bez toho zkrátka takovýto dům nemůže fungovat.

Dříve tuto funkci zastávala bytová družstva. Ta se však ukázala pro současnou dobu jako příliš nepružná, a tak byla postupně z velké většiny nahrazena společenstvím vlastníků jednotek, známým pod zkratkou svj, ačkoliv i dnes můžeme samozřejmě i dnes bytová družstva najít.

Avšak aby mohlo dobře fungovat, je potřeba, aby v čele společenství stál někdo, kdo bude spravovat fond oprav a bude zařizovat veškerá povolení na úřadech a bude zkrátka jménem domu jednat. Ačkoliv jsou totiž veškerá rozhodnutí řešena nejčastěji hlasováním, jejich realizaci zajišťuje pouze jeden člověk, předseda.

klasický typ paneláku

Je tedy jasné, že jeho volba je velmi důležitá. Avšak co dělat v případě, že v celém domě není nikdo, komu bychom tuto funkci svěřili, případně kdo by byl ochoten ji zastávat? V takovém případě se hodí profesionální předseda svj.

Jedná se o člověka, který sice v onom domě nebydlí a obvykle k němu nemá ani žádné vazby, avšak má dostatek znalostí a zkušeností na to, aby funkci předsedy svj mohl zastávat. To se týká především jednání s úřady a znalostí byrokratického aparátu.

profesionální předseda při práci

Jistě, je potřeba si uvědomit, že si za svou práci nechá zaplatit. A zdaleka ne všude mají ve fondu dostatek prostředků, aby si to mohli dovolit. Avšak je dobré si uvědomit také výhody – rozhodně vás bude zastupovat lépe, než by to dokázal kdokoliv z obyvatel domu, což povede i k vyšší úspěšnosti při jednání s úřady.

Každé společenství se tedy musí rozhodnout, jakou cestou se vydá. Většina profesionálního předsedu odmítne jako zbytečnost, ale věřte, že své výhody rozhodně má. A v mnoha případech se bezpochyby vyplatí.