Notářské služby přímo v Třebíči

Notářské služby přímo v Třebíči

Právnické služby spočívají ve velice přísném a profesionálním dohledu nad různými právními úkony a patří sem také notářské služby.
Obsahem těchto služeb jsou úkony v oblasti obchodního práva jako například založení obchodní společnosti či změny týkající se obchodní společnosti, dále převody nemovitostí, notářské úschovy, sepisování závětí, smluv zástavních, dědických, předmanželských atd. nebo také různá osvědčení a prohlášení.
gumové razítko.jpg
Takové služby poskytuje také notář v Třebíči.
Služby notářského úřadu můžou využívat nejen právnické, ale také fyzické osoby, podnikatelé a firmy. Činnost notářského úřadu je rozdělena do několika kategorií a sice:
· Sepisování veřejných listin o právních jednáních
· Osvědčování právních skutečností a dalších prohlášení
· Přijetí do úschovy
V roce 2015 nabyl platnost také zákon o možnosti přímého vstupu notářského úřadu do obchodního rejstříku, takže pravomoci notáře se o to víc rozšířily a účastníkům se tak usnadní každodenní jednání s úřady, soudy a podobně. Znamená to, že v případě založení firmy či jakýchkoliv změn ve firmě, můžete navštívit přímo notáře.
Notář v Třebíči vám kromě jiného pomůže také sepsat závěť. Většinou to probíhá tak, že buď takovou závěť sepíšete vy sami a necháte si jí úředně u notáře ověřit a uložit nebo závěť sepíšete přímo s notářem na notářském úřadě.
panáček s kladivem.jpg
Asi se ptáte, jaký je rozdíl mezi právníkem, advokátem a notářem? Rozdíly tam opravdu jsou a sice:
· Právník – má ukončené právnické vzdělání a získal titul jako např. Mgr., JUDr. nebo PhD. V případě absolvování požadované praxe a profesní zkoušky, může se v průběhu několika let stát i soudcem, advokátem, notářem či exekutorem. Většina právníků působí ve firmách či ve státní správě.
· Advokát – je již právník, který vystudoval právnickou fakultu a má za sebou tříletou praxi koncipienta, advokátní zkoušku, je zapsán v České advokátní komoře a vykonává svobodné povolání v oblasti právních služeb.
· Notář – je již právník, který rovněž vystudoval právnickou fakultu a získal pětiletou praxi v notářském úřadu, má za sebou notářskou zkoušku a vyhrál konkurz na obsazení notářského úřadu.
Na notáře se můžete obrátit, když potřebujete eliminovat případné budoucí spory jako například v případě dědických řízení, převodu nemovitostí a podobně.