Právo na práci

Právo na práci


Každý má právo na práci. Zdravý i postižený člověk. Samozřejmě, že člověk s hendikepem si práci hledá ze všeho nejhůř. Nemusí se přitom vůbec jednat jen o lidi, kteří mají vážný hendikep. Velmi problematické to mají lidé se zdravotním postižením, značeni jako OZP, tedy osoby se zdravotním postižením. Často nemají přiznaný invalidní důchod, a když už, tak jen částečný, ale v běžném provozu jsou často nezaměstnatelní, žádný posudkový lékař jim nedá doporučení. Naštěstí v současné době se na tyto lidi myslí v rámci povinného plnění. Firmy musí tyto lidi zaměstnávat. Nezřídka na ně berou nemalé dotace ze státu. V případě, že tyto lidi nezaměstnává, musí využívat služby nebo odebírat výrobky od těchto lidí Třetí varianta povinného plnění je finanční kompenzace.
květiny z papíru 

Kupujte výrobky od OZP

Toto je rozhodně výzva pro mnohé z nás. Zajímali jste se někdy, které podniky zaměstnávají lidi s hendikepem? Určitě je vhodné tyto lidi podpořit právě tím, že od nich odebíráte výrobky. Nejedná se přitom už dávno jen o nějaké korálky nebo přáníčka z nějakých chráněných dílen, ale o plnohodnotné zboží, které vyrábějí lidé s nějakým zdravotním problémem. Je dobré tyto lidi podpořit. A také firmy, které se rozhodly je zaměstnávat. Obvykle se jedná o firmy, které začaly se zaměstnáváním OZP ještě dříve, než na to začalo být apelováno ze strany státu.
práce na hrnčířském kruhu

Nejen zdravotní hendikep

Ovšem povinné plnění se netýká jen lidí se zdravotním hendikepem. Jedná se také o lidi, kteří jsounezaměstnatelní na trhu práce. Týká se to například lidí, kteří mají problém s hledáním zaměstnání z důvodu věku, dále ženy po mateřské dovolené, nebo lidé, kteří mají za sebou problémovou minulost a rádi by začali od začátku. Tito lidé to vůbec nemají snadné, protože jsou zde předsudky a neochota tyto lidi zaměstnávat. Jedná se například o bývalé vězně, alkoholiky či narkomany.