Stačilo by i dnes jedno auto do rodiny?

Stačilo by i dnes jedno auto do rodiny?


Je Äím dál jasnÄ›jší, že rostoucí poÄet vozidel na naÅ¡ich silnicích zaÄíná být problém, a to nejen z hlediska plynulosti provozu, ale také parkování. Je tedy jasné, že se bude muset najít Å™eÅ¡ení. To vÅ¡ak není tak jednoduché.

 

JistÄ›, jeÅ¡tÄ› v pomÄ›rnÄ› nedávné minulosti mÄ›la každá domácnost nejvýše jedno auto – více si zkrátka nemohla dovolit. Situace se vÅ¡ak zmÄ›nila a dnes má vÄ›tÅ¡inou vlastní vůz každý, kdo vlastní Å™idiÄský průkaz přísluÅ¡né skupiny.

 

dříve byl běžný jeden automobil v domácnosti

 

To samozřejmě poskytuje mnohem větší mobilitu, je však otázkou, zda by bylo možné vrátit situaci tam, kde byla dříve, tedy k jednomu automobilu na rodinu. Dnes se to však nezdá příliš pravděpodobné, a to hned z několika důvodů.

 

Lidé dnes cestují za prací mnohem více než dříve. Také v zamÄ›stnání je od nich požadována vyšší Äasová flexibilita, což v podstatÄ› znamená, že musí mít k dispozici automobil v podstatÄ› kdykoliv. Pokud takto pracují oba partneÅ™i, a jeÅ¡tÄ› je potÅ™eba Å™eÅ¡it například odvoz dítÄ›te do Å¡koly Äi Å¡kolky, je jasné, že jeden vůz zkrátka nestaÄí.

 

dnešní přeplněné silnice

 

Ano, máme pomÄ›rnÄ› dobrou síť veÅ™ejné hromadné dopravy, avÅ¡ak ta se ukazuje jako nedostateÄná. StaÄí si jen vzpomenout na pÅ™ecpané ranní autobusy – pokud by se snížil poÄet aut, byla by jejich zátěž mnohem vyšší. A dopravci Äasto nemají další, který by mohli vypravit.

 

UrÄitou úlevu může pÅ™inést pÅ™echod na elektrické automobily. Alespoň ze zaÄátku bude jejich cena totiž tak vysoká, že si je nebude moci dovolit každý. A pokud se navíc zakáže jezdit s auty se spalovacím motorem, pak se naÅ¡im silnicím na chvíli uleví.

 

Je to vÅ¡ak jen doÄasné Å™eÅ¡ení, neboÅ¥ i ceny elektromobilů půjdou Äasem pomÄ›rnÄ› prudce dolů, což zvýší jejich dostupnost a také jejich poÄet na silnici. Do té doby vÅ¡ak máme Äas vymyslet nÄ›jaké jiné, lepší Å™eÅ¡ení tohoto problému než rozÅ¡iÅ™ování a stavbu nových silnic. Tím si totiž niÄíme cenné přírodní zdroje, které půjdou jen velmi těžko nahradit.