Ženské kruhy

Ženské kruhy

Už pravěké ženy se rády setkávaly a společně trávily čas. Nejdříve u ohně v jeskyních, později ve staveních, ve kterých hospodařily. Či na polích. Ženy se v tomto společenství přirozeně naučily žít v souladu s přírodou i vlastními emocemi. Napříč generacemi si navzájem předávaly zkušenosti. Během času se tento společný princip začal vytrácet a upadat v zapomnění.
Skupina smějících se žen
V současné době spontánně vznikají, ve všech městech naší vlasti, takzvané Ženské kruhy. A staly se nedílnou součástí životů mnoha žen. V době sociálních sítí je usnadněna jejich organizace. Jsou důležité především pro naplnění ženské podstaty a spokojenosti. A krok za krokem se společně, jedna druhou, bez ohledu na stáří, učí prosperovat v současném světě.
Jedním z důležitých zásad setkávání žen je důvěra, se kterou do Kruhu přicházejí. Je to prostor, ve kterém se nevynáší žádné soudy a řeší se i ty nejintimnější věci. Ženy si tu při každém setkání připomenou tu nejdůležitější schopnost a tou je naslouchání. Sdílením se otevírá cesta k duchovnímu růstu a moudrosti. Působí jako lék na osamělost či úzkost.
Ženský kruhby měl především umožňovat ženám najít hlubší spojení mezi sebou. K tomu mohou přispívat i rituály, které doprovázejí setkávání. Je úplně jedno, jestli to bude zapalování svíček, vonných tyčinek či pouštění relaxační hudby. Důležité je, aby se účastnice v tomto prostředí cítily uvolněně a příjemně.
Skupina běžících žen
Kurzy, které jsou v rámci Ženských kruhů organizovány, bývají buď formou společného večera, nebo celého víkendu. Či cykly tří až šesti víkendů. Po jejich absolvování každá z žen pocítí posun k sebelásce, sebevědomí či vlastní síle. Naučí se rovněž praktické dovednosti v péči o svoje tělo a celkové zdraví.
Společná cvičení jógy bývají v Ženských kruzích oblíbenou aktivitou. Navštěvují je dvacetileté ženy spolu s šedesátiletými babičkami. Doplňují si tím tolik potřebnou ženskou pospolitost.